Hero Image

ABOUT US

นพ.ปฏิพัทธ์ อัตชู (หมอฟา)

Skills: Medical Doctor, Addiction Medicine, Intermittent Fasting, Nutrition

Experience: นายแพทย์ชำนาญการ
รองผู้อำนวยการฯ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
เจ้าของเพจBuffet Doctor และ กลุ่ม ลดความอ้วนแบบIF มีสมาชิกรวมกันกว่า150,000 คน
ลดความอ้วนจาก105kg-72kg ด้วย IF

Education: แพทย์ศาสตร์ศิริราช
เวชศาสตร์ป้องกันสาขาสุขภาพจิตชุมชน
ICAP III Colombo Plan บำบัดยาเสพติดสากล

Hobbies: Weight Training, Hearthstone,
Sushi Buffet

SERVICES

ONLINE VIP

COACHING

โดยทีมโค้ชมืออาชีพ
จะมาดูแลเรื่องอาหาร
ออกกำลังกายโดยละเอียด
แบบ1-1 3 เดือน 5,900.-
6 เดือน 9,990.-
12 เดือน 15,900.-

ONLINE DOCTOR

COACHING

เรียนออนไลน์ 1-1 กับหมอฟา
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว
ต้องการลดไขมัน และปรึกษา
แพทย์แบบส่วนตัว
4,900.- /เดือน

TRAINERS

พันวษา พัฒนาวงศ์

โค้ชบอย

Education

 • Thailand National Sports University Suphan Buri Campus
 • Bachelor of Science Program, 2008

Experience  12 ปี

 • 2019 – Present: Freelance personal trainer
 • 2017 – 2019: Personal trainer at Jet Fitness, Town in Town
 • 2015 – 2016: Freelance personal trainer
 • 2011 – 2015: Personal trainer at The Racquet Club, Sukhumvit 49/9


Training

 • Attended a training course of “Weight training and dietary”
 • Attended a training course of “Methods of training” (international course with Singapore and Australia coach)
 • Attended a training course of “Basic Life Support”.


Skill 

 • Professional athlete training
 • Weight Training
 • Nutrition
 • Exercise class
 • Physical therapy
 • Lose weight
 • Desing exercise program

ศศิประภา โคตมณี

โค้ชต๊อก

Education

 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Sports and health science, Meagahluang university)

Experience

 • ฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 : ฟิตเนสไลฟ์สไตล์ สวนเสือ ชลบุรี
 • ฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 2 : ฟิตดี ฟิตเนส สาขารังสิต

 

Training

 • Weight loss marterclass certificate (Fit-D)
 • Life saving (โดย สมาคมช่วยชีวิตทางน้ำ จังหวัดภูเก็ต)

 

Skill

 • Design exercise program (weight training)
 • Nutrition
 • Exercise class (strength class, core abs, stretching, yoga, boxing, HIIT)
 • Sport coaching

จิตรเสณ นันทะเสนา

ฉาด – นักจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา : จิตวิทยา

ประวัติการทำงาน

 • นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
 • นักวิชาการสาธารสุข สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานค
 • นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

 

การฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • การอบรมด้วยระบบออนไลน์ www.thaiteentraining.com หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะ ประเด็น ได้แก่ กรณีซึมเศร้า, กรณีความรุนแรง, กรณียาเสพติด, กรณีติดเกมและคอมพิวเตอร์, กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น), การให้คำปรึกษาครอบครัว, การให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ,การปรึกษาทางโทรศัพท์/social mediaกรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การให้คำปรึกษาสำหรับนักจิตวิทยามืออาชีพ”
 • ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ทักษะการทำงาน

 • การให้คำปรึกษาและการปรับพฤติกรรมเด็ก วัยรุ่น และครอบครับ
 • การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตทั่วไป
 • การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและวัยรุ่น แก่ผู้ปกครองและครอบคร

อภิชญา ทุ่งสงค์

นักจิตวิทยาเอ็นดู
อภิชญา ทุ่งสงค์
MISS APICHAYA THUNGSONG

ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

ทักษะการทำงาน

 • กระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย
 • กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 • การปรับพฤติกรรมเด็ก
 • การปรึกษาสุขภาพจิตทั่วไป
 • การปรึกษาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า
 • ประเมินภาวะสมองเสื่อมโดยใช้แบบประเมิน Moca ในผู้สูงอายุ
 • จัดกิจกรรมกระตุ้นภาวะสมองเสื่อมใน ผู้ป่วย MCI
 • Music Thrapy ดนตรีบำบัด

วินิจตรา อัตชู

ชื่อเล่น นิ อายุ 33 ปี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลขอนแก่น

คุณแม่ลูกสองผู้มีน้ำหนักค้างหลังคลอด มากถึง 30 กิโลกรัม ลดน้ำหนักด้วยวิธี IF มา 2 ปี น้ำหนักลดจาก 83 เหลือ 63 กิโลกรัม เป็นวิทยากรสอนเกี่ยวกับการลดน้ำหนักในทั้งและนอกโรงพยาบาล

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการ พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ผู้ใหญ่) คณะพยาบาล ม.ขอนแก่น
 • หลักสูตรการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ คณะพยาบาล ม.ขอนแก่น
 • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารทางการพยาบาล คณะพยาบาล มข.

 

ประวัติการทำงานเกี่ยวกับการลดความอ้วน

 • Modertor Page facebook. ลดความอ้วนสายIF by หมอฟา & แจ๊คนักจิตมีผู้ติดตาม 120,000 คน
 • Admin Page Buffet Doctor มีผู้ติดตาม 30,000